Τηλέφωνο: 26310 24968Αιτωλικού 82 30 200 Μεσολόγγι

Υπηρεσίες

Το Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στους φιλοξενούμενους τροφίμους.

Η κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διανυκτέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και αποσκοπεί στη θεραπεία και αποκατάσταση σωματικής, πνευματικής, ψυχικής νόσου ή αναπηρίας, ως και στην πρόληψη και αποκατάσταση των συνεπειών κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού.Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται περίθαλψη σε ηλικιωμένα άτομα που διαβιούν μόνα τους ή έχουν περιορισμένη αυτονομία ή δεν αυτοεξυπηρετούνται. Στόχος των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και περίθαλψης είναι η εξασφάλιση στους ηλικιωμένους αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, η ρύθμιση των προβλημάτων υγείας τους, η εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησής τους και η διατήρησή τους ως ενεργά κοινωνικά μέλη.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  • Στέγαση
  • Σίτιση
  • Ένδυση και υπόδυση
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη